L
LABORC (bolgár-török-szláv) hős párduc júl.23.
LADOMÉR (szláv-bolgár-török) cselvető júl.15.,nov.15.
LAJOS (germán-francia) hírnév + háború aug.19.,25.,okt.11.
LAMAR (ófelnémet) világhírű
LAMBERT (német) országszerte híres ápr.16.,.18.,jún.22.,szept.17.
LANTOS (magyar) lantos febr.27.
LARION (latin-görög) ld.: Hiláriusz jan.14.
LÁSZLÓ (szláv) hatalom + dicsőség febr.27.,máj.4.,jún.27.,aug.8.,28.
LAUREN (latin) babérral koronázott
LÁZÁR (héber-görög-latin) Isten a segítőm febr.23.,nov.7.,dec.17.,27.
LÁZÓ (héber-görög-latin) ld.: Lázár febr.23.
LEANDER (görög-latin) a nép fia febr.22.,27.,márc.13.
LEHEL (magyar) lehel márc.26.,aug.2.,okt.16.
LÉL (finnugor-magyar) kürtös, kürtfúvó márc.2.,aug.2.,okt.16.
LÉNÁRD (germán-német) erős, mint az oroszlán nov.6.,26.
LEÓ (görög-latin) oroszlán febr.18.,20.,ápr.11.,19.,jún.12.,28.,júl.3.,17.,okt.10.,17.
LEON (görög-latin-francia) ld.: Leó febr.18.,20.,ápr.11.,19.,jún.12.,28.,júl.3.,17.,okt.10.,17.
LEONÁRD (germán-német) ld.: Lénárd nov.26.
LEONIDÁSZ (görög-dór) Leon nevű apától származó fiúgyermek ápr.22.,jún.28.
LEOPOLD (germán) merész a népben és a hadseregben; híres, hírneves nov.15.
LESTÁR márc.29.
LESZTER (angol) a hadseregből való
LEVENTE (magyar) levő, létező febr.13.,jún.18.,24.,18.,nov.12.
LÉVI (héber) szövetség
LIBERÁTUSZ (latin) felszabadított aug.17.,dec.30.
LIBÉRIUSZ (latin) szabad dec.30.
LIBOR
LIONEL (görög-latin-francia-angol) a Leon név származéka jún.12.
LIPÓT (germán) ld.: Leopold júl.22.,nov.15.
LÍVIUSZ (latin) nemzetségnév; ólomszínű, kékes szept.23.
LIZANDER (spártai-latin) márc.13.
LORÁND (germán) a Lóránt régies változata jan.15.,aug.10.,szept.15.
LÓRÁNT (germán) vakmerőségével dicsőséget szerzett harcos jan.15.,aug.10.,szept.15.
LOTÁR (ófrank-német) hírneves harcos jan.27.,ápr.7.,jún.15.,dec.30.
LŐRINC (latin) laurentumi; babérkoszorúval díszített aug.10.,szept.5.
LUCIÁN (latin) Lucius családjából származó jan.7.,máj.28.
LUDOVIK (német) híres a csatában
LUDVIG (német) híres a csatában
LÚCIUSZ (latin) virradatkor született márc.4.,aug.5.,okt.19.,dec.3.
LUKÁCS (latin) lucaniai férfi febr.17.,okt.18.
 
M
MAGNUSZ (latin) nagy növésű, magas termetű szept.6.
MAGOR (magyar) magyar szept.10.
MAJLÁT (magyar) máj.11.
MAKABEUS (héber) kalapácsoló aug.1.
MAKÁR (görög) boldog jan.2.
MALAKIÁS (héber) angyal, Isten követe, küldöttje; az én küldöttem jan.14.,nov.3.
MANASSÉ (héber) az elfelejtett ember jan.28.
MANDEL (germán) mandula
MANFRÉD (német-normann) erélyes, férfias, védelmező jan.28.
MANÓ (héber) ld.: Mánuel márc.26.
MANSZVÉT (latin) szelíd, kegyes, nyájas febr.19.
MÁNUEL (héber) velünk az Isten márc.26.
MARCELL (latin) ld.: Márk jan.9.,16.,ápr.26.
MARCIÁN (latin) ld.: Március febr.9.,jún.17.,júl.2.,okt.25.
MÁRCIUS (latin) Mars istennek szentelt jún.30.
MARIÁN (latin) a Marius nemzetséghez tartozó febr.9.
MÁRIÓ (latin-olasz) a Máriusz olasz változatából jan.19.
MÁRIUSZ (latin) férfi jan.19.
MÁRK (latin-német) Mars hadistenhez tartozó, neki szentelt; határvidék, erdő védője ápr.25.,máj.25.,jún.18.,okt.7.
MARKÓ (latin-német) ld.: Márk jún.18.
MÁRKUS (latrin-német) ld.: Márk ápr.25.,máj.25.,jún.18.,szept.7.,okt.7.
MARÓT (szláv-magyar) Morva menti, morva márc.27.,szept.22.
MARTIN
MÁRTON (latin) Mars istenhez hasonló, merész, bátor nov.11.,12.
MÁTÉ (héber) Jahve ajándéka szept.21.
MÁTYÁS (héber) Jahve ajándéka febr.24.,dec.8.
MAXIM (latin) nagy növesű, magas ápr.14.,máj.29.,jún.25.,aug.13.,nov.19.
MAXIMILIÁN (latin) ld.: Maxim márc.12.,aug.21.,okt.12.
MEDÁRD (latin-germán-német) hatalmas + erős jún.8.
MEGYER (magyar) magyar ápr.17.
MÉNÁS (latin) nov.11.
MENDEL (héber-német) ld.: Emánuel márc.26.
MÉNRÓT (magyar) a magyarság mondai ősapjának nevéből nov.11.
MENYHÉRT (héber) királyi fény jan.6.,aug.14.,22.,szept.7.
MERLIN
MERSE (magyar-iráni) úr, herceg aug.22.
METÓD (görög-latin) kutatás, nyomozás; csel, furfang márc.9.,júl.5.,7.,szept.18.
MIHÁLY (héber) Istenhez hasonló máj.8.,jún.19.,szept.29.
MIKE (héber) ld.: Mihály jan.15.
MIKEÁS (héber-latin) kicsoda olyan, mint Isten? jan.15.,aug.14.
MIKES (héber) ld.: Mihály szept.29.
MIKLÓS (görög-szláv) győzelem + nép márc.21.,szept.10.,nov.13.,dec.6.
MIKÓ (héber) ld.: Mihály jún.19.
MIKSA (héber-szláv-magyar) ld.: Mihály márc.12.,okt.12.
MILÁN (szláv) kedves máj.19.
MILOS (szláv) nov.26.
MIRKÓ (déli szláv) júl.18.
MIRON (görög) síró; kenet, illatos olaj dec.10.
MISA (héber) aki szereti Istent
MODESZTUSZ (latin) egyszerű, szerény ember febr.5.,jún.15.
MÓR (latin) mór, szerecsen jan.15.,márc.20.,szept.4.,13.,22.,okt.25.,dec.4.
MORGAN (velszi) nagy + világos, tiszta; tengeren született jún.9.
MÓRIC (latin) mór, szerecsen jan.15.,márc.20.,szept.4.,13.,22.,okt.25.,dec.4.
MÓZES (héber) a vízből kihúzott; fiú máj.16.,aug.28.,szept.4.,nov.4.,25.
 
N, Ny
NÁNDOR máj.30.,okt.19.
NAPÓLEON (olasz) nápolyi máj.7.,aug.15.
NARCISSZUSZ a mitológiai Narcissus nevéből márc.18.,okt.29.
NÁTÁN (héber) Isten adta nov.9.
NÁTÁNIEL (héber) Isten ajándéka
NÉMÓ (görög) völgyből való
NEMERE (székely-magyar) nyughatatlan, békétlen(kedő) dec.19.
NEPOMUK (cseh) pomuki máj.16.
NESZTOR (görög) mindig hazatérő febr.26.,szept.8.
NÉTUS (latin) máj.2.
NIKANDER (görög-latin) győztes férfi jún.17.
NIKÉTÁS (görög) győztes, diadalmaskodő jan.7.
NIKODÉMUSZ (görög-latin) a hadinép legyőzője aug.3.,dec.25.
NIMRÓD (a Bibliából átvett név) nov.11.
NOÉ (héber) nyugalom, vigasztalás ápr.22.,dec.24.
NOEL (latin-francia) karácsonykor született dec.25.
NÓNUSZ (latin) kilencedik gyermek árc.16.
NORBERT (német) északi fény jún.6.
NORMAN (angol) normann férfi, északi ember jún.6.
NORTON (angol) északi
NORVARD (német) védekező az északi kapunál
 
NYÉK (magyar) gyepü, határvidék, illetve: az itt lakó népcsoport tagja máj.5.
 
O, Ö
OBADIÁS (héber) Isten szolgája
OBERON (francia-germán) tündérek segítségével uralkodó jan.26.
OBERT (ófelnémet) gazdag, vagyonos
ODILÓ (német) gazdag, vagyonos jan.1.,2.
ODISSZEUSZ (görög-latin-magyar) irodalmi név Homérosztól jan.2.
ODÓ (német) egy jó ember gyermeke júl.4.,7.,nov.18.
ODORIK (latin) egy jó ember fia
OGUZ (török-magyar) nyíl nov.4.
OKTÁVIÁN (latin) Octavius nemzetségéhez tartozó; nyolcadik gyermek márc.22.,aug.6.
OLAF (skaridináv) az ősök ivadéka júl.29.
OLIVÉR (latin) olajfaültető márc.5.,nov.21.
OMÁR (héber-arab) hegylakó, földműves, hosszú életű szept.9.
OMPOLY (latin-magyar) ampelumi máj.14.
OND (török-magyar) tizedik gyermek júl.17.
ORBÁN (latin) városi, római, finom, művelt, udvarias ember máj.25.,jún.29.,dec.19.
ORBÓ (latin-szláv) ld.: Orbán; fűz jún.29.
OREN (héber) fenyőfa, epekedik, sóvárog
ORESZTÉSZ (görög) hegyi lakó jan.14.
ORFEUSZ (görög) árva, egyedüli, magányos febr.27.
ORION (görög) egy görög hitrege híres vadászának nevéből jan.14.
ORLANDÓ (német) vakmerő hős
ORMOND (német) tengerész
ORMOS (magyar) oromhoz hasonló, oromról származó febr.4.
OROS (latin-magyar) ld.: Orbán; Uros jan.17.,dec.19.
ORTON (óangol) tengerpartról való
ORVIN (óangol) lándzsás barát
OSZKÁR (északi germán) jó dárda (ír-kelta) szarvast kedvelő febr.3.,márc.3.,júl.31.,dec.1.
OSZLÁR (kun) jász férfiak febr.3.
OSSZIÁN (kelta-skót) Macpherson angol költő írói álneve
OSZÁR (óangol) Isteni dicsőség
OSZVALD (német) istenség + hatalom febr.19.,28.,aug.5.
OTELLÓ Shakespeare irodalmi névalkotása jan.16.
OTISZ (görög) éles hallású
OTMÁR (német) vagyon + híres nov.16.
OTTÓ (germán) gazdag, vagyonos jan.16.,febr.23.,márc.23.,júl.2.,szept.22.,nov.18.
OTTOKÁR (germán-német) birtokot megőrző febr.26.,máj.8.,júl.2.
OVÍDIUSZ (latin) juh máj.6.
OZOR (török-magyar) Az Uzor név alakváltozata jan.16.
OZSVÁT (német-magyar) isténség + hatalom febr.19.
 
ÖDÖN (germán) az öröklött birtokot megőrző nov.16.,20.
ÖRKÉNY (török-magyar) férfi, hős, félelmet keltő júl.15.
ÖRS (török-magyar) férfi, hős júl.14.,szept.30.,okt.2.,nov.16.
ÖZSÉB (görög-latin) Istenfélő, jámbor jan18.,20.,márc.5.,jún.20.,aug.14.,szept.26.,dec.16.
 
P
PÁL (latin) kicsi, kis termetű férfi jan.15.,18.,25.,febr.10.,22.,ápr.1.,28.,jún.26.,29.,30.
PALMER (latin) pálmatulajdonos, zarándok
PAMFIL (görög) közkedvelt jún.1.
PANTALEON (görög) könyörületes, oroszlán júl.27.
PÁRIS (görög) mitológiai névadás márc.17.
PASZKÁL (latin-görög-héber) húsvét máj.17.,27.
PATONY (magyar) ápr.28.
PATRÍCIUS (latin) rómainak született nemes márc.17.,ápr.28.
PATRIK (latin) a Patrícius név ír rövidülése márc.17.,ápr.28.
PÁZMÁN (német-magyar) jobb + férfi aug.30.
PEDRÓ (görög-spanyol) a Péter spanyol megfelelője
PELÁGIUSZ (görög-latin) tengerész, tengeri utazó máj.4.,jún.9.,26.,aug.28.,okt.8.,dec.19.
PELLEGRIN (latin-magyar) jövevény, zarándok máj.2.,16.
PENTELE (görög-magyar) könyörületes, oroszlán júl.27.
PERIKLÉSZ (görög) nagyon híres júl.8.
PERJÁMOS (görög-magyar) jún.9.
PÉTER (héber-görög-latin) kőszikla; orvos, gyógyító, jövendőmondó jan.25.,28.,31.,febr.22.,23.,ápr.27.,29.,máj.8.,jún.2.,16.,29.,aug.1.,szept.9.,okt.19.,nov.26.,dec.4.,9.
PETŐ (héber-görög-latin) a Péter rövidült származéka jan.25.
PETRÓNIUSZ (etruszk-latin) edzett férfi, ürü máj.31.
PETÚR (héber-görög-latin-magyar) ld.: Péter márc.17.
PILÁDÉSZ (görög-latin) dec.9.
PIRAMUSZ (babiloni-görög-latin) jún.9.
PIUSZ (latin) szelíd, jámbor, kegyes, béketűrő máj.5.,júl.11.,szept.3.
PLACID (latin) szelíd, csendes, békés, barátságos júl.11.,okt.5.
POLIDOR (görög) adakozó, bőkezű ápr.10.
POLIKÁRP (görög-latin) bő gyümölcsöt termő jan.26.
PONGOR (görög-latin-magyar) a Pongrác régi magyar rövidüléséből máj.12.
PONGRÁC (görög-latin) minden erő, hatalom máj.12.
PRÍMUSZ (latin) elsőszülött fiú jún.9.
 
R
RABÁN (ófelnémet) holló febr.4.
RADAMESZ az egyiptomi hadvezér Verdi Aida című operájából ápr.10.
RADISZLÓ (szláv-magyar) vidám dicsőség ápr.17.
RADOLF (óangol) jogtanácsos, ügyvéd, farkas
RADÓ (szláv-német) több név becéző formájából ápr.17.
RADOMÉR (szláv-magyar) vidám + béke jún.21.
RADOS (szláv-magyar) önállósult becéző forma nov.7.
RADOVÁN (szláv-magyar) önállósult becéző forma nov.7.
RADVÁNY (szláv-magyar) ld.: Radován nov.7.
RAFAEL (héber) Isten meggyógyít jún.20.,okt.24.
RÁFIS (héber) a Rafael régi változatából okt.24.
RAJMUND (germán-német) okos védő jan.23.,júl.4.,aug.31.
RAJNALD (német) aki a tanácsban tevékenykedik febr.9.,aug.18.
RALF (angol) oltalmazott, védett
RAMÓN (germán-spanyol) okos védelmező júl.4.
RÁPOLT (német) merész tanácsadó nov.29.
RÁTOLD (német) aki a tanácsban tevékenykedik nov.2.
RAUL (germán-francia) dicső farkas ápr.17.,nov.7.
RAZMUS (görög-latin-német) óhajt, kíván jún.2.
RÁZSONY (szláv-magyar) önállósult becéző forma ápr.17.
REDMOND (tenton-germán) vezető, védő, oltalmazó
REGINALD (német) aki a tanácsban tevékenykedik febr.12.,jún.5.,dec.4.
REGŐ (magyar) jún.5.
REJNHOLD (német) aki a tanácsban tevékenykedik
REMIG (latin) hajós, evezős okt.1.
RENÁTÓ (latin-olasz) újjászületett okt.6.,nov.12.
RENÉ (francia) újjászületett
RÉZMÁN (német) jún.2.
REZSŐ (magyar) nyelvújításkori névalkotás a Rudolf helyettesítésére ápr.17.,okt.12.,17.,nov.7.
RICHÁRD (német) erős fejedelem febr.7.,ápr.3.,szept.18.,nov.15.
RIKÁRD (német-magyar) a Richárd régebbi formája
RÓBERT (gérmán-német) fényes hírnév febr.4.,ápr.29.,máj.13.,jún.7.,júl.17.
ROBIN (germán-német-francia-angol) a Róbert önállósult becézése ápr.29.
ROBINZON (óangol) fényes hírnév
RODION (görög) rózsa okt.7.
RODRIGÓ (germán-spanyol) híres uralkodó márc.13.
RÓKUS (latin-germán) A latin Rochus névből, ami a Roch- kezdetű germán nevek önállósult német becézője aug.16.
ROLAND (német) vakmerő hős júl.15.,aug.9.,szept.15.
ROLF (germán-német) a Rudolf önállósult becézője nov.7.
ROMÁN (latin) római, latin férfi febr.28.,máj.22.,aug.9.,nov.18.
RÓMEÓ (olasz) Rómába zarándokló febr.7.
ROMUALD (német) római febr.7.
ROMULUSZ (latin) júl.6.,szept.5.
RONALD (német) erős uralkodó
RONI (izraeli) ujjongj, örvendj, vigadj
RUBEN (héber) Íme, fiú! ápr.6.
RUDOLF (germán-német) dicső farkas ápr.17.,okt.17.,nov.7.
RÚFUSZ (latin) vörös nov.21.,dec.28.
RUPERT (germán-német) fényes hírnév márc.7.,máj.15.
RUSZLÁN (török-tatár-orosz) oroszlán júl.17.
RUSZTEM (perzsa) vidéki nov.10.
 
S, Sz
SALAMON (héber) békés, szelíd febr.8.,szept.28.,okt.17.,24.
SÁMSON (héber) nap fia, fényes, erős, napos jún.27.
SAMU (héber) a Sámuel rövidüléséből febr.16.
SÁMUEL (héber) Isten meghallgatott febr.16.,aug.21.,okt.10.
SÁNDOR (görög-német-török) az embereket v. emberek ellen oltalmazó; akarat jan.15.,febr.26.,márc.18.,ápr.23.,máj.3.,okt.11.
SAUL (héber) kért, kikövetelt jan.25.
SEBES (magyar-latin-görög) gyors; ld. még: Sebestyén jún.7.
SEBESTYÉN (latin-görög) magasztos, felséges jan.20.
SEBŐ (latin-héber-görög) ld.: Sebestyén jan.20.,ápr.12.,24.,aug.29.,szept.19.,dec.5.
SEDÉKIÁS (héber) Isten igazsága
SELDEN (angol) szirti, völgyből való
SELTON (óangol) városszéli
SEMJÉN (héber-magyar) meghallgattatás okt.8.
SIMEON (héber) meghallgattatás jan.5.,febr.18.,márc.24.,ápr.21.,máj.24.,jún.1.,okt.8.
SIMON (héber) a Simeon rövidüléséből jan.5.,febr.18.,ápr.24.,máj.16.,24.,okt.28.
SION (hébér) erősség, vár, hegy
SOLT (török-magyar) méltóságnév, a Zsolt régebbi változata márc.13.
SÓLYOM (magyar) sólyom szept.25.
SOMA (magyar) som júl.3.,szept.16.
 
STEFÁN (görög) korona
SURÁNY (török-magyar) méltóságnév jan.22.
 
SZABIN (latin) szabinok népéhez tartozó febr.9.,aug.29.,dec.7.,11.,30.
SZABOLCS (magyar) júl.17.,28.,szept.19.
SZALÁRD (szláv-magyar) júl.17.
SZALÉZ jan.29.
SZALÓK (török-magyar) jan.29.,máj.17.
SZALVÁTOR (latin) megváltó, üdvözítő márc.18.,aug.5.
SZALVIUSZ (latin) sértetlen, ép okt.28.
SZANISZLÓ (szláv) állandó dicsőség máj.7.,nov.13.
SZEBÁLD (német) győzelem; tenger + merészség aug.19.
SZEBASZTIAN (görög) tisztelt, nagyrabecsült
SZECSŐ (magyar) márc.1.
SZELEMÉR (magyar) szülött, utód febr.8.
SZELIM (héber-arab) a Salamon név arab változatából szept.28.
SZEMERE (magyar-török) kistermetű; rontó, pusztitó febr.23.,máj.26.
SZERÁF (héber-német) tündöklö, nemes okt.12.
SZERAFIN (héber-német) ld.: Szeráf okt.12.
SZERÉNUSZ (latin) derűs, vidám jún.28.,aug.2.,16.,szept.14.
SZERGIUSZ (latin) megőrző, gondozó, felügyelő, vigyázó szept.9.,okt.7.
SZERVÁC (latin-német-magyar) megszabadított máj.13.
SZEVÉR (latin-török-magyar) komoly, szigorú; mormota jan.8.,febr.1.
SZEVERÉD (germán-magyar) a Szigfrid régi magyar alakja febr.15.
SZEVERIN (török-magyar-latin) mormota jan.8.,okt.23.
SZIDOR (szláv) jan.16.
SZIGFRID (germán) győzelem + béke febr.15.,aug.22.
SZIGMUND (tenton-germán) a győztes védelmező
SZILÁRD (latin-magyar) a Constantinus fordítása ld.: Konstantin márc.11.,ápr.12.,dec.14.
SZILAS (magyar) szil(fa); de lehet a Szilvánusz alakváltozata is júl.13.
SZILVÁNUSZ (latin) erdő febr.6.,18.,20.,márc.8.,máj.4.,júl.10.,13.,aug.24.,nov.12.,dec.2.
SZILVESZTER (latin) erdei, erdő mellett lakó nov.26.,dec.31.
SZILVIUSZ (latin) erdő nov.3.
SZÍRIUSZ (latin) szíriuszi jan.22.
SZIXTUSZ (görög) sima, finom márc.28.,ápr.6.,aug.6.
SZOFRON (görög) értelmes, okos, helyesen gondolkodó márc.11.
SZÓKRATÉSZ (görög) szerencse, erő nov.28.
SZÓLÁT (szláv-magyar) júl.13.
SZOLÓN (ógörög) bölcs, okos nov.13.
SZÓRÁD (szláv) júl.13.
SZOVÁT (szláv-magyar) júl.13.
SZÖRÉNY (latin-török-német-magyar) ld.: Szeverin jan.8.
SZTANISZLÁV (szláv) dicsőséges
 
T
TACITUSZ csendes, hallgatag febr.25.
TADDEUS (héber) bátor szívű, elszánt, merész jan.24.,júl.26.,okt.28.
TÁDÉ (héber-német) a Taddeus becéjőjéből önállósult jan.24.,júl.26.,okt.28.
TAKSONY (török-magyar) jóllakott, elégedett, vad, kegyetlen, féktelen, szilaj ápr.6.,aug.24.,nov.29.
TALABOR (magyar) Vörösmarty névalkotása júl.25.
TALAMÉR (szláv-magyar) júl.15.
TALBOT (angol) véreb
TAMÁS (arameus-görög) iker, csodálatos márc.7.,júl.6.,aug.25.,szept.22.,okt.2.,dec.21.,29.
TANKRÉD (normann-germán) gondolkodó, tanácsadó máj.6.
TARÁZ (görög) zavarba ejtő, nyugtalanító febr.25.
TARCAL (kun-magyar) febr.25.
TARDOS (magyar) kopasz szept.10.
TARJÁN (török-magyar) méltóságnév aug.11.,nov.30.
TÁRKÁNY kovács szept.28.
TARZÍCIUSZ (görög-latin) bátor aug.15.
TAS (török-magyar) kő, megtelt, jóllakott jan.8.,ápr.15.,27.,jún.8.
TASZILÓ (olasz) jan.11.
TEÓ (görög-német) a Teodor rövidült becéző formája szept.2.
TEOBALD (német) nép + merész máj.21.,júl.1.
TEODOR (görög-latin-német) Isten ajándéka aug.16.,szept.2.,nov.9.,dec,28,
TEOFIL (görög-latin) Isten kedveltje, Istent szerető márc.5.,10.,máj.21.,jún.17.,okt.13.,29.,dec.20.
TERENSZ (latin) gondozó, érzékeny, gyenge, kényes, felügyelő
TERESTYÉN (francia-latin) szomorú nov.28.
TÉTÉNY (török-magyar) fejedelem máj.1.,nov.5.
TÉZEUSZ (görög) alapító, törvényhozó jan.11.
TIBÁD (német) ld.: Teobald máj.21.
TIBOLD (német) ld.: Teobald máj.21.,júl.1.
TIBOR (latin) a Tiborc rövidülése ápr.14.,aug.11.
TIBORC (latin) tiburi ápr.14.,aug.11.
TIHAMÉR (magyar-szláv) csendet kedvelő ápr.26.,29.,júl.1.,nov.9.,12.,dec.16.
TIMON (görög-frfz) tisztelt, megbecsült; nép, férfi máj.3.
TIMÓT (görög-latín) Isten becsülője jan.24.,máj.3.,aug.22.
TIMUR (török) vas júl.25.
TIRZUSZ (görög-latin) növényszár, kocsány, bot okt.12.
TITÁN (görög) a mitológiai Titan nevéből febr.6.
TITUSZ (latin) tisztelt; mezei galamb jan.4.,febr.6.
TIVADAR (görög-latin) Isten ajándéka ápr.20.,30.,jún.28.,szept.19.,nov.9.
TÓBIÁS (héber-latin) Jahve jó jan.1.,jún.13.,szept.12.,nov.2.
TÓDOR (görög-német) a Teodor rövidülése febr.6.,szept.19.,okt.11.,dec.28.
TOMAJ (magyar) nemzetségnév okt.2.
TOMOR (török-magyar) vas júl.25.
TONUZÓBA (besenyő-kun) a vadkant totemállatként tisztelő törzs felnőtt férfi tagja dec.11.
TORDA (hun-magyar) jún.1.
TORMÁS (magyar) jún.4.
TÖHÖTÖM (török-magyar) fejedelem ápr.20.,jún.14.,szept.2.,15.,nov.5.,dec.18.
TÖMÖR (török-magyar) vas okt.28.
TÖRTEL (török) a négy vidék ura aug.4.
TRAJÁNUSZ Marcus Ulpius Trajanus római császár nevéből aug.11.
TRIATÓM (latin-kelta-francia) szomorú
TRISZTÁN (francia-latin) szomorú nov.28.
TUDOR (walesi) a Tivadar walesi-angol megfelelője
TUZSON (magyar) máj.19.
 
U
UBUL (görög-magyar) márc.7.,máj.16.,dec.31.
UGOD (szlovák-magyar) magyar nemzetségnév máj.16.,
UGOR (szlovák-magyar) tíz törzsből álló nép, magyar aug.16.,
UGRON (szlovák-magyar) magyar máj.22.,nov.9.
ULÁSZLÓ (latin-szláv) Budai Ézsaiás debreceni főiskolai tanár alkotta a szláv Vladislav névből jan.27.
ULISSZESZ (görög) jan.2.
ULIPÁN (latin) ápr.3.
ULRIK (német) öröklött birtokán uralkodó márc.11.,júl.4.,11.,aug.7.
UPOR (magyar) máj.15.
URBÁN (latin) ld.: Orbán ápr.1.
URIÁS (héber) Jahve az én világosságom jan.14.
URIEL (héber) Jahve által felvilágosított, tisztánlátó jan.14.
UROS (magyar) uracska jan.14.
UZOR (török-magyar) úz ápr.18.
UZIEL (héber) Isten az én erősségem
 
V
VAJK (török-magyar) gazdag aug.20.
VALDEMÁR (germán) uralom + hírnév febr.27.
VALDÓ (ófelnémet) uralkodó
VALENTIN (latin) ld.: Bálint jan.7.,febr.14.,júl.25.
VALÉR (latin) erős, egészséges jan.29.,márc.10.,jún.14.,dec.15.
VALTER (német) uralkodó sereg ápr.8.,júl.16.
VALTON (óangol) városi lakos
VÁRKONY (török-avar-magyar) egy avar népcsoport török neve júl.2.
VARSÁNY (albán-magyar) népnév júl.19.
VASZIL (görög-szláv) királyi
VÁSZOLY (görög) ld.: Bazil jan.2.
VÁZSONY (magyar) máj.30.
VENCEL (szláv-német) koszorú, dicsőség szept.28.
VENDEL (német) a vandálok népéhez tartozó okt.20.
VERNER (német) megőrzés, sereg ápr.18.
VERSÉNY (magyar) varsa, halfogó szerszám fiókja júl.19.
VIÁTOR (latin) utazó, utas aug.5.,okt.21.
VID (német-germán-román-délszláv) erdőből származó jún.15.
VIDA (német-germán-román-délszláv) a Vid név -a kicsinyítőképzős származéka jún.15.
VIDOR (magyar) vidám jan.14.
VIDOS ld.: Vid jún.15.
VIKTOR (latin) győző, győztes febr.26.,máj.12.,júl.28.,szept.5.,30.,nov.2.
VILIBALD (német) akaraterős + merész júl.7.,okt.22.
VILMOS (latin-germán) erős akaratú, védelmező jan.10.,febr.10.,máj.23.,28.,jún.8.,25.,júl.5.
VIMMER (óangol) híres a csatában, harcos
VINCE (latin) győztes jan.22.,ápr.5.,9.,máj.24.,júl.19.
VIRGIL (latin) szűz márc.5.,nov.27.
VITÁLIS (latin) életerős, eleven ápr.28.,okt.20.,nov.4.
VITÉZ (magyar) vitéz ápr.28.
VITOLD (német) az erdőben uralkodó ápr.28.
VITUS (latin) szíves, készséges, jóindulatú, szófogadó jan.15.,jún.15.
VLADIMÍR (szláv) hatalom + béke júl.15.
VLADISZLAV (ószláv) dicsőséges uralkodó
VOLFRAM (német) farkas + holló márc.20.
VULKÁN (latin) sugárzó, ragyogó máj.19.
 
X
XAVÉR (baszk-spanyol) xavéri dec.3.
XENOSZ (görtig) erős
 
Z, Zs
ZÁDOK (héber) igazság, igazságos
ZÁDOR (szláv-magyar) erőszakos szept.1.
ZÁGON (szláv-magyar) dűlő mögötti terület aug.23.
ZAJZON (magyar) dec.18
ZAKARIÁS (héber) Jahve emlékezik márc.15.,szept.6.,nov.5
ZAKEUS (héber) igazságos, ártatlan aug.22.
ZALÁN (török-magyar) dobó, ütő márc.30.,júl.14.,szept.10.,dec.30.
ZÁMOR (magyar) szántó febr.16.
ZARÁND (magyar) arany jún.8.
ZARED (héber) leselkedő
ZDENKÓ (latin-szláv) Sidon városából való nov.14.
ZEBÁDIÁS (héber) Isten ajándéka
ZEBULON (héber) Zebulon törzséből származó aug.5.
ZEKŐ (magyar) aug.23.
ZÉNÓ (görög) ápr.12.,okt.29.,dec.22.
ZERIND (magyar) szerb okt.23.
ZÉTÉNY (magyar) febr.22.
ZOÁRD (türk-magyar) júl.17.,dec.30.
ZOBOR (szláv-magyar) gyülekezés nov.19.
ZOLTÁN (török-magyar) fejedelem márc.8.,13.,jún.23.,nov.20.
ZOMBOR (szláv-magyar) bölény aug.22.
ZORÁN (délszláv) hajnal márc.4.
ZOTMUND (germán) erős, gyors, merész, védelmező, pártfogó márc.1.
ZURIEL (héber) Isten az én kősziklám

ZSADÁNY (magyar) avar méltóságnév aug.23.
ZSIGMOND (germán) győzelmes védő máj.1.,2.
ZSOLT (magyar) méltóságnév ápr.10.,okt.21.,nov.20.
ZSOMBOR (bolgár-török-magyar) bölény ápr.21.,nov.8.


Bővebben:
http://andre.hupont.hu/50/magyar-fiu-utonevek-lr , http://andre.hupont.hu/48/magyar-fiu-utonevek-sz

Oldalmenü
Naptár
Szavazás
Elfogadod a lelkitársadat?
Igen, ha megtalálom.
Igen, mert megvárom
Nem hiszek benne.
Nem érdekel
Diavetítő