A,Á
ABA (török-magyar) apa nov.12.
ABÁD (török-magyar) apa nov.12.
ABBÁS (latin) apa, apát nov.12.
ABBOT (héber) apa
ABDIÁS (héber-görög) Isten szolgája nov.19.
ÁBEL (héber) lehellet, lélegzet, semmiség, elmúlás, esendőség, liget, rét, gyep jan.2.,jún.2.,aug.5.,dec.5.,9.
ABELÁRD (provanszál-francia) méhész ápr.21.
ÁBNER (héber) világosság Atyja, fényből való
ABOD (török-magyar) apa nov.12.
ABONY (türök-magyar) apa júl.12.
ABOS (török-magyar) apa nov.12.
ÁBRAHÁM (héber) a tömeg, a sokaság atyja aug.16.,okt.9.
ÁBRÁM (héber) magasztos Atya, a magasság Atyja
ÁBRIS (héber) az Ábrahám becéző formájából önállósult okt.9.
ABSA (magyar) apa szept.2.
ABSOLON (héber) a béke atyja szept.2.
ACHILLES (görög) a kígyó fia máj.12.,nov.2.
ACSÁD (magyar) szitakötő jan2.,máj.8.
ADALÁRD (germán) nemes, fénylő
ADALBERT (germán) nemes fény, fénylő nemesség ápr.23.,szept.27.
ÁDÁM (sumér-héber) a földből való ember, vörös, készített, atyám szept.9.,dec.24.
ADELMÁR (germán) nemes nemzetségből való, híres máj.29.,júl.29.
ÁDÉR (kelta) tölgyfa gázlóból származó
ADEODÁT (latin) Istentől adott jún.26.
ÁDLER (ógermán) sas
ADOLÁR (germán) nemes nemzetségből való férfi ápr.21.,aug.28.
ADOLF (germán) nemes farkas febr.21.,jún.17.
ADON (föníciai) úr
ADONISZ (görög) csinos, jóképű, gavallér
ADONY (magyar) jún.26.
ADORJÁN (latin) hadriai márc.4.,5.
ADRIÁN (latin) az Adorján név eredetibb változata márc.4.,5.
AGÁD (török-magyar) ápr.1.
AGAPION (görög) szeretett ápr.1.
AGATON (görög) jó, nemes jan.10.,aug.22.,dec.7.
AGENOR (görög) bátor aug.18.
AGGEUS (héber) ünnepi, vidám dec.16.
AGMÁND (magyar) máj.28.
ÁGOST (latin-magyar) fenséges, fennkölt máj.28.,aug.28.
ÁGOSTON (latin) fenséges, fennkölt máj.28.,aug.28.
ÁHIM (héber) Jahve fölkelt márc.20.,aug.16.
AHMED (arab) dicséretre méltó jan.16.
AJÁD (magyar) márc.9.
AJTONY (török-magyar) arany márc.13.,ápr.30.,júl.27.
AKÁCS (görög-latin-magyar) ártatlan febr.27.,márc.31.,jún.22.
ÁKOS (török-magyar) fehér sólyom jan.2.,febr.22.,márc.31.,jún.22.
ALADÁR (török-germán-iráni) testőrhadnagy, mindenben hatalmas, elöljáró febr.20.,márc.11.,ápr.18.,20.,máj.26.,jún.29.
ALADIN (germán) kis öreg ápr.20.
ALAJOS (germán-latin-német) egész, bölcs jún.21.,okt.17.
ALÁN (breton-angol) okt.14.,nov.25.
ALÁRD (germán) nemes, kemény okt.19.
ALBERT (germán) nemes, fényes ápr.23.,aug.7.,24.,szept.5.,nov.15.
ALBIN (latin-germán) fehér, nemes barát márc.1.,jún.22.,okt.26.
ALDÁN (angol-német) egyik ágon dán származású aug.31.,szept.6.
ALDÓ (germán) nemes jan.10.,ápr.15.,máj.31.
ÁLDOR (germán-magyar) nemes uralkodó febr.6.
ALDVIN (angolszász) régi barát
ALEX (görög-latin) harcra kész férfi febr.9.
ALEXANDER (görög)
ALEXIUS (görög) a védő
ALFONZ (germán) nemes, készséges, harcra kész jan.23.,aug.2.,okt.30.
ALFONZÓ (germán) nemes, készséges
ALFRÉD (germán) tündér, tanács jan.15.,febr.15.,23.,júl.19.,okt.28.
ALGERNON (angol) irodalmi névalkotás jan.1.
ALI (arab) fenséges, fennkölt aug.15.
ALMÁR (germán-német) nemessége által híres márc.24.
ÁLMOS (magyar-török-bolgár) álombeli, megálmodott, vétel, magasztos jan.1.,febr.20.
ALPÁR (török-magyar) hős férfi márc.27.,szept.5.
ALVIÁN (orosz) barát máj.19.
ALVIN (germán) mindenki barátja
AMADÉ (latin) szeresd az Istent! jan.28.,márc.30.,aug.10.
AMAND (latin) szeretetreméltó febr.6.
AMÁT (latin) szeretett
AMBRÓ (görög) az Ambrus név -ó kicsinyítőképzős származéka dec.7.
AMBRÓZ (görög) halhatatlan
AMBRUS (görög) halhatatlan júl.19.,okt.16.,18.,dec.7.
AMERIGO (olasz) Amerika felfedezője
ÁMON (héber) igazmondó, művész jan.14.,okt.4.
ÁMOS (héber) terhet vivő, megrakott jan.14.
ANASZTÁZ (görög) a feltámadott jan.6.,8.,márc.10.,ápr.21.,27.,dec.25.
ANATOL (görög) napkeleti országból való júl.3.
ANDOR (görög-magyar) férfi, férfias máj.17.,okt.9.
ANDOS (görög) az András régi becéző formájából önállósult febr.4.
ANDRÁS (görög) férfi, férfias febr.4.,máj.21.,nov.10.,30.
ANDRÉ (görög) férfias, határozott
ANGELUS (görög-latin) Isten követe, angyal máj.5.
ANGUSZ (kelta) kivételes, kiváló, kiemelkedő
ANICÉT (latin) legyőzhetetlen ápr.17.
ANÍZIUSZ (görög-latin) célravezető dec.30.
ANTAL (latin) herceg, fejedelem elöljáró jan.17.,jún.13.,júl.5.
ANTIGON (görög) nemessége által kiemelkedő febr.23.
ANTON (latin) felbecsülhetetlen értékű
ANTONIÓ (latin) felbecsülhetetlen értékű
ANTOS az Antal név származékából önállósult jún.13.
ANZELM (germán) az istenség védelme alatt álló ápr.21.
ÁNYOS (görög-héber-latin) ápr.25.,dec.7.
APOLLINÁR (latin) Apollóhoz tartozó jan.8.,júl.23.,szept.2.,okt.5.
APOLLÓ (görög-latin) Apollónak szentelt ápr.18.
APOR (magyar) nemzetségnév; kicsiny febr.2.,dec.28.
APOSTOL (görög) követ, küldött, apostol jún.30.
APRÓD (magyar) fegyverhordozó dec.28.
ARCHI (germén) igazi, merész, hős férfi
ARCHIBALD (germán) igazi, merész hős férfi márc.27.
ARÉTÁSZ (görög) keresztény királyok okt.24.
ARIÁN (latin) hadriai márc.4.
ARIEL (héber) Isten oroszlánja, Isten tűzhelye ápr.11.
ARION (görög) gyors, erős febr.3.
ARISZTID (görög-latin) nemes származású ápr.27.,aug.31.
ARKÁD (görtig-latin) árkádiai jan.12.
ÁRKOS (magyar) árok jan.12.
ARLEN (ír-gall) biztosíték, zálog, ígéret
ARMAND (germán-francia) hadi férfi ápr.7.,máj.10.
ÁRMIN (latin) ápr.7.,máj.10.,dec.28.
ARMOND (germán) hadi férfi, nemes
ARNA (germán) sas, uralkodó
ARNÓ (germán) az Arnold név rövidüléséből jún.18.,júl.18.,dec.1.
ARNOLD (germán) sas, uralkodó jún.18.,júl.18.,dec.1.
ARNÓT (germán) az Arnold név régi magyarosodott változata jún.18.,júl.18.,dec.1.
ÁRON (héber) ihletett, tisztánlátó, megvilágosodás ápr.2.,júl.1.
ÁRPÁD (magyar-iráni) árpa jan.5.,márc.31.,dec.11.
ARSZLÁN (török) oroszlán jún.23.
ARTEMON (görög) ép, egészséges okt.20.
ARTÚR (kelta-angol) erős, mint a szikla jan7.,22.,okt.20.,nov.15.
ARVID (svéd) sas a viharban márc.23.
ARZÉN (görög-latin) erőteljes, férfias júl.19.,okt.30.
ASER (héber) szerencsés, kedvező
ASZTER (görög) csillag jan.17.,ápr.28.,okt30.
ASZTRIK (germán) kőrisfából készült
ATÁD (török-magyar) apa nov.11.
ATANÁZ (görög-latin) halhatatlan máj.2.,aug.14.,nov.26.
ATILLA (hun-magyar) atyuska, apácska, szeretett apánk jan.7.,okt.5.
ATLASZ (görög-arab) sima ápr.6.
ATOS (török-magyar) apa márc.10.
ATTILA (hun-gót) atyuska, apácska, szeretett atyánk jan.7.,okt.5.
AUGUSZT (latin) magas rangú
AURÉL (latin) aranyos jan.15.,júl.15.,27.,okt.5.
AURÉLIÁN (latin) Aurelius nemzetséghez tartozó okt.20.
AVENÁR (héber) apa, szövétnek júl.30.
AXEL (héber-dán-svéd) az Absolon névből szept.2.
AZÁR (héber-görög) akit Jehova segít márc.20.
 
B
BÁCS (török-magyar) méltóságnév jan.10.,jún.10.,nov.12.,dec.5.
BAGAMÉR (szláv-magyar) Isten, béke febr.8.
BAJÁN (török-magyar) gazdag ápr.24.
BAJNOK (magyar) bajnok, győztes márc.4.
BAKSA (magyar-szláv-török) bak; regős okt.7.
BALABÁN (török) karvaly márc.23.
BALAMBÉR (hun) jan.26.,febr.27.
BALÁZS (latin-magyar) királyi febr.3.
BALDEMÁR (ófelnémet) merész, bátor, herceg, híres
BALDÓ (német) merész febr.27.
BALDVIN (német-angol) bátor barát ápr.12.,júl.15.,aug.21.,okt.26.
BÁLINT (latin) erős, egészséges jan7.,febr.14.,márc.16.,nov.3.
BALLÓ ld.: Barnabás jún.11.
BALTAZÁR (asszír-babilóniai-német) Baal isten óvja életét jan.6.,11.
BÁN (magyar) méltóságnév jún.5.
BANDÓ (görög) az András név önállósult becézéséből júl.7.
BÁNK (magyar) ld.: Bán márc.19.,21.,ápr.16.,máj.1.
BÁNOS (magyar) ld.: Bán jan.24.
BARABÁS (görög-szláv) Abbasz fia, az atya fia jún.11.
BARACS (magyar) ld.: Barnabás, Bertalan márc.29.
BARAKONY (magyar) ld.: Barnabás, Bertalan aug.22.
BARDÓ (germán-német) csatabárd, farkas jún.10.
BARLÁM (görög) középkori regényhős nevéből nov.19.
BARNA (arámi-héber-magyar) a Barnabás név önállósult rövidülése jún.11.
BARNABÁS (arámi-héber) a vigasztalás fia, a prófétai igéret fia jún.11.
BARNETT (angol) nemes ember, vezető, vezér
BARÓT (török) menyét, nyest júl.16.
BARS (magyar) bors júl.28.
BARTAL (arámeus-görög-latin) Ptolemaiosz fia aug.24.
BARTÓ (arámeus-görög) ld.: Bertalan aug.24.
BARTOLÓMEÓ (héber) szántóvető, földműves
BARTOS (héber) szántóvető, földműves
BÁRUK (héber) áldott, szent, boldog
BATÓ (magyar-germán) buzogány, bot jún.17.,júl.31.,nov.2.
BÁTONY (magyar) jan.26.
BÁTOR (török-magyar) bátor febr.27.
BAZIL (görög-latin) királyi jan.2.
BAZSÓ (görög-latin) a Bazil név származéka okt.1.
BEATUS (latin) boldog
BECSE (török-magyar) kánya ápr.24.,szept.30.
BEDŐ (magyar) okt.16.
BEKÉNY (magyar) júl.10.,okt.7.
BEKŐ (magyar) márc.21.
BÉLA (magyar-török-szláv-héber) belső rész; előkelő; világot elnyelő ápr.23.
BELIÁN (magyar) máj.13.
BELIZÁR (germán) dec.17.
BEN (héber) jobb kezem gyermeke
BENCE (latin) ld.: Vince márc.21.
BENDE (latin-magyar) a Benedek, vagy az Endre becézéséből ápr.16.
BENDEGÚZ (hun-magyar) okt.10.
BENE (latin-magyar) a Benedek becézéséből ápr.14.
BENEDEK (latin) áldott márc.21.,ápr.14.,16.,máj.1.
BENETT (latin) áldott, Istent dicsérő
BÉNI (héber-magyar) ld.: Benjámin márc.31.
BENIGNUSZ (latin) jóságos, kegyes, jóakaró febr.13.,máj.1.,nov.1.
BENJÁMIN (héber) a szerencse fia, szerencsés, boldog jan.3,márc.31.
BENKE (latin-héber) ld.: Benedek, Benjámin nov.1.
BENKŐ (latin-héber) ld.: Benedek, Benjámin jan.16.
BENNI (latin) áldott, Istent dicsérő, imádó
BENNÓ (germán-német) több név önállósult becéző formája jún.16.,júl.27.,aug.3.
BENŐ (latin-héber) ld.: Benedek, Benjámin márc.31.
BERCEL (kabar-magyar-bolgár) bércen (dombos, tüskén területen) túli rész márc.29.
BERE (magyar) önállósult becenév aug.14.
BERENGÁR (germán) medve, lándzsa máj.26.,jún.7.,okt.2.,nov.26.
BERÉNY (magyar) okt.6.,15.,19.
BERISZLÓ (szláv-magyar) Pribina dicsősége dec.14.
BERG (germán) hegylakó
BERGER (francia) pásztor, juhász
BERNÁRD (germán) zord, félelmetes mackó
BERNÁT (germán) erős, mint a medve máj.20.,jún.15.,júl.3.,24.,aug.20.,szept.28.
BERT (germán) nemes, fényes
BERTALAN (arámeus-görög) Ptolemaiosz fia aug.24.
BERTOLD (germán) pompával uralkodó jan.2.,febr.11.,márc.29.,júl.27.,nov.3.,dec.14.,
BERTON (angol) jó hírű
BERTRAM (germán) ragyogó, holló jan.23.,24.
BESE (magyar) kánya jún.30.
BOÁZ (héber) erős máj.22.
BOCSÁRD (magyar) erős védelmező jún.25.,okt.14.
BOD (magyar-török) ág, oldalág jún.15.
BODÓ (magyar-német) több név önállósult becézése febr.2.
BÓDOG (magyar) gazdag, boldog jan.14.,febr.21.,máj.18.,jún.9.,júl.7.,nov.20.
BODOMÉR (török-magyar) dec.21.
BODONY (török-magyar) ág, oldalág aug.30.
BODOR (magyar) göndör okt.4.,nov.19.
BOGÁT (szláv-magyar) gazdag szept.15.
BOGDÁN (szláv) Isten ajándéka szept.2.
BOLDIZSÁR (asszír-babilóniai-német-magyar) ld.: Baltazár jan.6.
BOLIVÁR (dél-amerikai) febr.18.
BONIFÁC (latin) a jó sors embere, jótevő ápr.24.,máj.14.,jún.5.,okt.25.,dec.19.
BÓNIS (latin) a Bonifác önállósult becézője ápr.24.,máj.14.,jún.5.,okt.25.,dec.19.
BORBÁS (görög-szláv) ld.: Barabás febr.19.
BORISZ (orosz-bolgár) harcos szept.15.
BORS (magyar) bors jan.12.,márc.11.
BOTÁR (magyar) jan.27.
BOTOND (magyar) buzogányos harcos máj.16.,júl.28.
BOTTYÁN (görög) jan.25.
BOZSIDÁR (szláv) ld.: Teodor nov.9.
BÖKÉNY (török-magyar) erdős, erdős domb, dombhát dec.29.
BÖNGÉR (kun-magyar) máj.12.
BRENDON
BRONZ (szláv-görög) ld.: Ambrus
BRONZON (angol) barna fiú
BRÚNÓ (ófelnémet) barna, barnamedve febr.2.,14.,máj.17.,okt.6.,11.
BRÚTUSZ (latin) nehézkes, esetlen, együgyű febr.2.
BUDA (magyar-gót-szláv) követ; kunyhó; buzogány febr.19.,ápr.3.,máj.19.
BULCSÚ (magyar-török) búcsú, vérszerződésben vért kibocsátó; vért keverő ápr.28.,máj.4.,jún.4.,nov.13.,dec.12.
BUZÁD (magyar) búza ápr.30.,okt.14.
 
C, Cs
CECIL (latin) a Caecilius nemzetséghez tartozó férfi, vak ápr.16.
CECILIÁN (latin) ld.: Cecil ápr.16.
CELESZTIN (latin) az égnek, Istennek szentelt ápr.6.,máj.19.,júl.27.
CÉZÁR (latin-etruszk) vág, hosszú, dús hajú jan12.,febr.25.,márc.25.,ápr.15.,aug.27.,29.,szept.25.
CICERÓ (latin) borsó febr.9.
CIPORJÁN (latin) göndör hajú
CIPRIÁN (latin) ciprusi szept.16.,26.
CIRILL (görög-latin) az Úrhoz tartozó, Istennek szentelt febr.9.,márc.18.,29.,júl.7.,17.
CIRJÉK (görög-latin) az uralkodóhoz tartozó aug.8.
CÍRUS (perzsa-görög-latin) uralkodó, Nap jan.31.,jún.16.,28.
 
CSABA (török-magyar) pásztor, kóborló ápr.12.,júl.6.,okt.6.,dec.5.
CSÁK (török-magyar) ütő márc.20.,okt.11.
CSANÁD (magyar) ápr.12.,máj.28.,szept.6.,dec.5.
CSÁT (magyar) ápr.6.
CSATÁD (magyar) csata júl.8.
CSATÁR (magyar-szláv) várjobbágy, pajzskészítő júl.8.
CSATÓ (magyar) csat júl.8.
CSEGŐ (magyar) júl.15.
CSEKE (török-magyar) húzó, vivő okt.31.
CSENGER (magyar) nov.7.
CSÉPÁN (latin görög-szláv-német-magyar) ld.: István szept.2.
CSEPEL (magyar) sarjadékerdő dec.12.
CSERJÉN okt.25.
CSOBÁD (török-magyar) pásztor, kóborló dec.5.
CSOBÁN (török-magyar) pásztor szept.3.,8.
CSOMBOR (magyar) csombor ápr.9.
CSONGOR (török-magyar) vadászmadár jan.13.,ápr.16.,17.
CSÖRSZ (szláv) ördög máj.10.
 
D
DAGOBERT (germán) ragyogó, mint a nap dec.23.
DAGOMÉR (germán) híres, mint a ragyogó nap dec.23.
DALBERT (óangol) büszke, kiváló
DALIBOR (cseh) júl.25.
DALLASZ (kelta) gyakorlott, ügyes, szellemes
DALTON (óangol) völgyből való
DAMÁZ (görög) szelidítő, legyőző dec.11.
DAMJÁN (görög-latin) a népből származó; legyőző szept.27.
DAMOS (görög-latin) ld.: Damján szept.27.
DÁNIEL (héber) Isten a bírám febr.16.,júl.21.,nov.23.,dec.11.
DANILÓ (héber-szláv) a Dániel szláv formája febr.16.
DÁNOS (héber-magyar) ld.: Dániel nov.23.
DANTE (latin) kitartó, állhatatos
DÁRIUS (perzsa görög-latin) hatalmas okt.25.
DARRELL (angol) közkedvelt, szeretett
DÁVID (héber) kedvelt, szeretett, összekötő, egyesítő, főember márc.1.,dec.29.,30.
DEJTE (szláv-magyar) ápr.20.
DELI (magyar) dalia, vitéz jan.5.
DELMÁR (latin) tengeri
DEMÉNY (görög-magyar) a népböl származó, legyőző ápr.28.
DEMETER (görög-latin-szláv) a föld istennőének ajánlott okt.8.,26.
DEMJÉN (görög-magyar) a népből származó, legyőző szept.27.
DÉNES (görög) Dionüszosznak a bor és a szőlő istenének ajánlott ápr.6.,8.,okt.9.,dec.2.,26.,30.
DENTON (angol) völgyből való
DEODÁT (latin) ld.: Adeodát jún.20.
DERS (szláv-magyar) méltóságnév; önállósult becéző forma márc.25.
DETRE (germán) nép + hatalmas dec.15.
DÉVALD (germán) nép + merész máj.21.,júl.1.
DEZSÉR (latin-magyar) a Dezső régebbi alakja dec.15.
DEZSŐ (latin-magyar) óhajtott, kívánt gyermek febr.11.,máj.23.,30.,nov.15.,dec.15.,18.
DIOMÉD (görög) Istentől elhatározott, Isten akarata szerint való márc.29.,aug.16.,szept.11.
DITMÁR (germán) nép + híres jan.2.,máj.17.
DÓKUS (magyar) önállósult becéző forma dec.29.
DOMÁN (latin-szláv-kun-magyar) köd; Istenhez tartozó; Istennek szentelt márc.9.
DOMICIÁN (latin) a Domitius nemzetséghez tartozó; legyőző, meghódító máj.7.
DOMINIK (latin-szláv) az Úré, Istené
DOMOKOS (latin) a Domonkos önállósult változata aug.4.
DOMONKOS (latin) az Istenhez tartozó, Istennek szentelt aug.4.
DOMOS (latin) a Domonkos, Domokos nevek származéka okt.14.
DONALD (skót-kelta) világ + hatalmas; bátor + férfias júl.7.
DONÁT (latin) Istentől ajándékozott febr.17.,júl.7.,aug.7.
DORIÁN (angol) dór férfi jan.22.
DORMÁN (besenyő) jan.22.
DÖME aug.4.,szept.27.,okt.25.
DÖMJÉN ld.: Demjén
DÖMÖS ld.: Dömötör, Dömjén okt.25.
DÖMÖTÖR (magyar) a Demeter önállósult magyar változata ápr.9.,okt.8.,26.
DUKÁSZ (görög) vezér, vezető máj.19.
DUSÁN (délszláv) lélek márc.26.
 
E, É
ÉBEN (héber) kő, kőszikla
ÉBENÉZER (héber) a segítség kősziklája
EDBERT (óangol) kedvező, előnyös, sikeres
EDE (germán-német) az Edvérd rövidüléséből jan.5.,márc.10.,18.,okt.13.,nov.17.,dec.1.
ÉDEL (ófelnémet) nemes, nemesi
ÉDELMÁR (óangol) nemes, híres
ÉDEN (héber) öröm helye
EDGÁR (ószász-angol) vagyon + dárda júl.8.,szept.10.,okt.13.
EDIZON (angolszász) Ádám leszármazottja
EDMOND (germán) az öráklött birtokot megőrző
EDÖMÉR (kun) jan.14.
EDVÁRD (germán) a birtokát megőrző márc.18.,okt.13.
EDVIN (germán) az örökös barátja okt.4.
EFRAIM (héber) kettős termés, kettős örökség jan.28.,febr.1.,jún.18.
EGBERT (germán) kard + híres, fényes ápr.24.
EGMONT (germán) fegyver + védő ápr.24.
EGON (germán-ószász-középnémet) híres, fényes, fegyver ápr.23.,24.,júl.15.,szept.1.
EGYED (görög-latin-magyar) pajzshordó febr.17.,ápr.23.,szept.1.
ELDON (német) tekintélyes
ELDVIN (angol) bölcs barát, tanácsadó
ELEAZÁR (héber) Istentöl megsegített
ELEK (görög-magyar) védő febr.11.,17.,júl.17.
ELEMÉR (finn-magyar) valaminek az eleje, vezetője febr.20.,28.,aug.25.,okt.9.
ÉLI (héber) felemelés, felmagasztalás
ÉLIÁS (héber-latin-görög) Jahve az én Istenem júl.20.,aug.20.
ELIHU (héber) Isten az Úr
ELÍGIUSZ (latin) kiválasztott dec.1.
ELIZEUS (héber) Isten a szabadulás, Isten az üdvösség jún.14.
ELLÁK (hun) jan.5.,jún.8.,júl.8.
ELMÁR (germán) mindenütt híres máj.29
ELMÓ (germán) az Elmár önállósult becézőjéből júl.29.
ELŐD (magyar) elsőszülött, ős jún.9.,júl.1.,okt.22.,dec.26.
ELTON (angol) öreg faluból való
ELVIS
EMÁNUEL (héber) velünk az Isten márc.26.
EMIL (latin) versengő, vetélkedő márc.10.,máj.22.,28.,szept.11.,nov.12.
EMILIÁN (latin) az Aemilius nemzetségből származó márc.10.,nov.12.
EMŐD (magyar) anyácska febr.17.,aug.9.
ENDRE (német-szláv-magyar) férfi, férfias júl.17.,nov.30.
ÉNEÁS (görög-magyar) a dicsért, a magasztalt, dicséretre méltó nov.7.
ENGELBERT (germán) híres az angolok között júl.10.,nov.7.
ENGELHARD (germán) vakmerő az angolok között márc.12.
ÉNOK (héber) a fölszentelt jún.7.
ÉNOS (héber) halandó
ERAZMUS (görög-holland) óhajt, kíván jún.2.
ERHARD (germán) becsület + erős jan.8.,ápr.9.
ERIK (alnémet-északgermán) nagyrabecsült jan.24.,febr.9.,máj.18.,aug.21.,szept.10.
ERMIN (német) nemes harcos
ERNÁK (hun) márc.25.
ERNŐ (ófelnémet) komoly, határozott jan.12.,júl.12.
ERNYE (török) férfi márc.25.
ERVIN (germán) a hadsereg barátja; vadkan erejű jóbarát ápr.25.,26.,dec.24.
ETE (magyar) a hetedik gyermek aug.1.
ETELE (hun-magyar) ld.: Attila jan.7.,márc.10.,jún.2.,okt.5.
EUGÉN (görög-német) előkelő, nemes nemzetségből való jún.2.,júl.8.,nov.13.,dec.20.
EUSZTÁK (görög-latin) dús kalászú, termékeny ápr.14.,szept.20.
EUTIM (görög) nemes + tisztelet jan.20.
ÉVALD (germán) jog és törvény szerint uralkodó júl.7.
EVARISZT (görög) derék, ügyes, legjobb okt.26.
EZÉKIÁS (héber) Isten megerősített
EZÉKIEL (héber) Isten erős, hatalmas; Isten erőssé tesz ápr.10.,19.
EZRA (héber) segítő
ÉZSAIÁS (héber) Isten az üdvösség júl.6.
ÉZSAU (héber) szőrös, bozontos, nyers, durva
 
F
FÁBIÁN (latin) a Fabius nemzetséghez tartozó jan.20.
FÁBIUSZ (latin) babtermelő; fabiai máj.17.,júl.31.
FABÓ (latin-magyar) a Fábián név származéka máj.17.
FARKAS (magyar) farkas aug.23.,szept.1.,okt.31.
FAUSZTUSZ (latin) szerencsés febr.15.
FEDOR (görög-latin-német-orosz) a Teodor orosz megfelelője nov.9.
FELICIÁN (latin) ld.: Félix jún.9.
FÉLIX (latin) boldog jan.14.,máj.18.,30.,júl.7.,9.,11.,12.,29.,aug.30.,szept.11.,nov.20.
FERDINÁND (germán) béke + merész máj.30.,jún.5.,okt.19.
FERENC (latin-olasz) francia jan.29.,ápr.2.,máj.11.,jún.4.,16.,júl.14.,okt.4.,10.,dec.3.
FIDÉL (latin) hűséges ápr.24.
FILEMON (görög) barátságos, nyájas, szíves érzelmű márc.8.,nov.22.
FILIBERT (germán) messze földön híres aug.20.
FILOMÉN (görög) szeretett aug.11.
FIRMIN (latin) szilárd jellemű
FLAVIÁN flatin) a Flavius nemzetséghez tartozó, szőke febr.18.,dec.22.
FLORENTIN (latin) firenzei, virágzó, tekintélyes nov.7.
FLÓRIÁN (latin) virágos, virágzó máj.4.
FLÓRIS (latin) ld.: Flórián máj.4.
FODOR (magyar) göndör hajú aug.1.,szept.2.
FOLKUS (magyar-német) nép + híres; (francia-latin) vízityúk, szárcsa jún.17.
FÓRIS (magyar) a Flóris régi változata máj.4.
FORTUNÁT (latin) boldog jún.1.,júl.12.
FRANSZISZ (német) szabad
FREDERIK (németj békés, nyugodt
FREMONT (ófelnémet) szabad, kormányzó
FRIDOLIN (germán) Isten oltalma alatt álló márc.6.
FRIGYES (német-magyar) béke + hatalom márc.3.,júl.18.
FÜLÖP (görög) lókedvelő febr.16.,máj.1.,11.,26.,jún.6.,aug.23.,szept.20.
 
G, Gy
GÁBOR (héber) Isten embere, isten bajnoka febr.27.,márc.24.
GÁBRIEL (héber) ld.: Gábor febr.27.,márc.24.
GÁL (kelta-ír-római-magyar) kakas okt.16.
GÁLOS (kelta-ír-római-magyar) a Gál régebbi alakja
GAMÁLIEL (héber) Isten megjutalmaz
GARA (török-magyar) héja szept.9.
GARIBALD (ónémet) merész dárda (óangol) szerencsés gyarapodás
GÁSPÁR (perzsa-héber) kincset megőrző jan.5.,6.,aug.27.,dec.28.
GASZTON (germán) ápr.24.
GAZSÓ (perzsa-héber) ld.: Gáspár aug.27.
GEDEON (héber) harcos, vágó, romboló márc.28.,szept.1.,okt.10.
GEDŐ (héber-magyar) ld.: Gedeon szept.1.
GEJZA (török-magyar) a Géza alakváltozata máj.8.
GELÁZ (görög-latin) nevetős
GELLÉN ld.: Kilián júl.8.
GELLÉRT (német) gerely + kemény jan.30.,ápr.23.,máj.13.,szept.24.,okt.16.
GEMINIÁN (latin) iker jan.31.,jún.2.,szept.16.
GERASZIM (görög-latin) tiszteletreméltó márc.5.
GERÉB (szász-magyar) községi bíró márc.16.
GERGELY (görög-latin) éberen őrködő febr.13.,márc.9.,12.,21.,máj.9.,25.,nov.17.
GERGŐ (görög-latin-magyar) a Gergely név magyar alakváltozata nov.17.
GERHARD (német) a Gellért régi változata
GERJÉN (görög-német-magyar) legidősebb fiútestvér, elöljáró okt.9.
GERMÁN (kelta-germán-latin) dárda, kelevéz; édestestvér febr.21.,máj.7.,12.,28.,júl.31.,okt.11.
GEROLD (germán) dárda + hatalom ápr.19.,okt.7.
GERŐ (görög-latin-német) ld.: Gergely, Gerhard okt.10.
GERZSON (héber) az idegen, a száműzött febr.22.
GÉZA (török-magyar) méltóságnév febr.25.,26.,máj.8.,aug.6.
GIBÁRT (német) adakozó kedvű, erős jún.15.,aug.27.
GIDA (héber) ld.: Gedeon, Gideon márc.28.
GIDEON (héber) a Gedeon név alakváltozata
GILBERT (német) híres a szabad nemesek fiai között febr.4.,okt.24.
GILGAMES (mezopotámiai) okt.24.
GIRÓT (német-magyar) a Gerold régi magyar formája okt.7.
GOBERT (germán-alnémet) Isten segítsége révén híres jan.26.
GODÓ (német) a Gotfrid önállósult becéző formája jan.16.,máj.26.
GODVIN (német-angol-holland) Isten barátja máj.24.
GORDON (skót-angol) dombról való máj.10.
GORGIÁS (latin) szept.9.
GOTFRID (német) Isten oltalma alatt álló jan.13.,16.,júl.9.,nov.8.
GOTHÁRD (német) Isten segítségével erős máj.4.,5.
GOTLÍB (germán) Isten gyermeke márc.6.
GRACIÁN (latin) kellemes, kedves, bájos jún.1.
GREGOR ld.: Gergely
GREGORI (görög) éber, szemfüles
GUJDÓ (germán-német-román) erdőből származó jan.12.,15.,márc.30.,31.,máj.11.,szept.12.
GUSZTÁV (skandináv-német-svéd) a gótok támasza jan.16.,ápr.14.,aug.1.,2.,8.
GUSZTIN (latin) magas rangú
GÜNTER (német) a harcosok seregének vezére okt.9.
 
GYÁRFÁS (görög-latin) idős férfi jún.19.,júl.6.
GYENES (magyar) ld.: Dénes dec.2.
GYÖRE (görög-latin-magyar) ld.: György febr.21.
GYÖRGY (görög-latin) földműves, gazdálkodó febr.21.,márc.9.,12.,ápr.23.,24.,máj.9.,25.,júl.27.,nov.17.,dec.9.
GYÖRK (görög-latin) ld.: György júl.27.
GYŐZŐ (magyar) győző, győztes (a Viktor név magyarítása) febr.26.,máj.8.,júl.28.,nov.3.
GYULA (bolgár-török-magyar) méltóságnév, a nádor elődje ápr.12.,máj.27.,jan.28.,jún.28.,júl.1.
 
H
HAMILKÁR (föníciai) Melkart istenség kegyessége, jóindulata nov.12.
HANNIBÁL (föníciai) Baal isten kegyelme máj.16.
HANNÓ (ófelnémet) védelem aug.13.
HARALD (germán) hadsereg + merész okt.24.
HARIM (héber) lapos orrú
HARKÁNY (magyar) harkály; méltóságnév szept.6.
HARLÁM (orosz) örömtől ragyogó febr.10.
HARRI (angol) ld.: Henrik márc.2.
HARTVIG (germán) merész a harcban aug.8.
HASSZÁN (arab) szép febr.23.
HEKTOR (görög) uralkodó jún.28.
HELIODOR (görög) a napisten ajándéka jún.3.,okt.3.
HÉLIOSZ (görög) nap, napisten jún.3.
HENRIK (germán) körülkerített birtokán uralkodó jan.16.,márc.2.,16.,júl.15.
HERBERT (germán) hadsereg + fény márc.16.
HERKULES (görög) egy híres görög hős nevéből júl.14.
HERMAN (germán) hadi férfi ápr.7.
HERMÉSZ (görög) beszél, megmagyaráz aug.28.
HERMIÁS (görög) ld.: Hermész jún.28.
HERMIUSZ (görög-latin) ld.: Hermész jún.28.
HEROLD (germán) ld.: Harald okt.24.
HETÉNY (magyar) a hetedik gyermek aug.17.,szept.15.
HIADOR (görög-magyar) a Heliodor régi magyar változata júl.3.
HILÁRION (latin) ld.: Hiláriusz
HILÁRIUSZ (latin) derűs, vidám, jókedvű jan.14.,márc.16.,aug.12.,okt.21.
HILMÁR (német)a harcban hírnevessé vált jan.13.
HIPPOLIT (görög-latin) a lovakat kifogó, eloldozó aug.13.
HIRÁM (héher) a legnemesebb, magas rangú
HÓDOS (magyar) hódvadász nov.8.
HOLLÓ (magyar) hollófekete hajú febr.4.
HONORÁTUSZ (latin) tisztelt, tiszteletben álló, tiszteletre méltó jan.16.
HONÓRIUSZ (latin) tiszteletre méltó jan.16.
HONT (német-magyar) kutyatartó, kutyabarát jan.9.
HORÁC (görög-latin-német) ifjú, virágzó máj.3.
HÓSEA (héber) üdvözítés, üdvözítő
HUBA (magyar) aug.19.nov.14.
HUBERT (német) szelleme által kiváló márc.20.,nov.3.
HUGÓ (germán-német) értelmes, intelligens ápr.1.,júl.27.
HUMBERT (német) ereje által ragyogó márc.25.
HUNOR (török-magyar) az onogur népnévből szept.10.,dec.30.
HÜMÉR (latin-magyar) hű, hűséges nov.12.
 
I
IBRAHIM (arab-héber) minden nép atyja ld.: Ábrahám
IBRÁNY (héber-török-magyar) az Ibrahim régi magyar alakváltozata okt.9.
IGNÁC (latin) tűz febr.1.,júl.31.,szept.1.,okt.3.,23.,dec.20.
IGOR (német-orosz) Yngvi isten segítségével oltalmazó szept.11.
ILÁRION (latin-görög) a Hilárion alakváltozata jan.14.
ILDEFONZ (germán) harcra kész jan.23.
ILIÁN (görög-orosz) nap okt.3.
ILLÉS (héber-latin-görög) ) ld.: Éliás febr.16.,júl.20.
ILMÁR (német-finn) ld.: Hilmár; finn mondai hős nevéből febr.28.
IMBERT (fríz) nagy, hatalmas + ragyogó jan.15.
IMMÁNUEL (héber) Isten velünk van márc.26.
IMRE (germán) hatalmas, híres, királyi nov.5.
INCE (latin) senkinek sem ártó jan.8.,ápr.17.,jún.19.,júl.28.,aug.11.,dec.28.
IPOLY (görög) a lovakat kifogó márc.10.,20.,aug.13.
IRÉNEUSZ (görög latin) békés jún.28.
ISTVÁN (görög-latin-szláv-német-magyar) virágkoszorú aug.3.,20.,szept.2.,dec.26.
IVÁN (héber-görög-latin-orosz-magyar) ld.: János jún.24.
IVÓ (germán-szláv) tiszafa; az Iván szláv becézője máj.19.
IVOR (ír-skót-velszi-ukrán-belorusz-magyar) úr, uralkodó; az Igor ukrán és belorusz változata; magyar nyelvújításkori szóalkotás szept.7.
IXION (görög) márc.28.
IZAIÁS (héber) az Ézsaiás név alakváltozata júl.6.
IZIDOR (görög) Ízisz egyiptomi istennő ajándéka jan.16.,márc.30.,ápr.4.,máj.11.,15.
IZMAEL (héber) Isten meghallgat ápr.25.
IZMÁN (héber) hűséges férj
IZOR (magyar) az Izidor alakváltozata márc.30.
IZRAEL (héber) Isten harcosa; Isten uralkodjon febr.3.
IZSÁK (héber-görög-latin) nevetés máj.15.
IZSÓ (héber) ld.: Ézsau; József; Izsák aug.26.
 
J
JÁCINT (görög-latin) a virág neve aug.17.,szept.11.
JAGELLÓ (lengyel-litván) a Jagelló királyi, fejedelmi család nevéből okt.13.
JAKAB (héber) sarkot fogó, elgáncsoló, csaló, aki a másik helyére lép máj.1.,11.,júl.25.,okt.13.,nov.27.
JÁKÓ (héber) ld.: Jakab okt.13.
JÁKOB (héber) a Jakab név eredeti alakja
JAKUS (héber) ld.: Jakab
JÁNOS (héber-görög-latin) Isten kegyelme, Isten kegyelmes jan.23.,27.,31.,feb.8.,24.,márc.8.,27.,28.,máj.6.,15.,16.,jún.12.,24.,26.,júl.12., aug.9.,13.,19.,22.,29.,okt.8.,23.,25.,nov.24.,dec.27.
JANUÁR (latin) Janus istennek szentelt júl.10.,szept.19.
JÁRFÁS (görög-latin) ld.: Gyárfás júl.6.
JÁZON (görög-német-magyar) gyógyulást hozó márc.21.
JENŐ (görög-német-magyar) ld.: Eugén júl.2.,8.,13.,nov.13.,18.
JEREMIÁS (héber-görög-latin) Isten fölemel máj.1.
JERMÁK (orosz-görög) Hermész isten nevéből aug.28.
JERNŐ (magyar) az Iréneusz magyarítása márc.25.
JEROMOS (görög) szent nevű júl.20.,szept.30.
JOAKIM (héber) ) Jahve fölkelt márc.20.,aug.16.
JOÁB (héber) dicsőség az Úrnak
JÓB (héber) tűrő, üldözött; támadó, ellenség máj.10.
JOEL (héber) Jahve az Isten okt.19.
JOHANN (héber) Isten kegyes ajándéka
JÓNÁS (héber-görög-latin) galamb márc.29.,szept.19.,21.,nov.12.,18.,20.
JONATÁN (héber) Isten ajándéka aug.24.,dec.29.
JORDÁN (héber) lefelé folyó febr.13.,15.
JÓSIÁS (héber) Isten megsegít, gyógyít; akit az Úr támogat
JÓTÁM (héber) Isten tökéletes
JOZAFÁT (héber) Jahve ítél szept.16,nov.14.
JÓZSEF (héber) Isten (Jahve) gyarapítson márc.17.,19.,ápr.7.,16.,máj.1.,aug.27.,szept.18.
JÓZSIÁS (héber) Isten a védelmezőm jún.22.
JÓZSUA (héber) akinek a segítsége Istentől való; csodatevő, orvos, jövendőmondó, varázsló - a Jézus ugyanennek a névnek az alakváltozata jún.22.
JÓZSUÉ (héber) Isteni szabadítás, segítség, üdvösség, nagylelkűség, az Úr segít, megment
JUKUNDUSZ (latin) kellemes ember jan.8.,máj.29.
JULIÁN (latin) a Juliánusz név alakváltozata
JULIÁNUSZ (latin) a Julius nemzetséghez tartozó; ragyogó; Jupiternek szentelt jan.9.,márc.8.,máj.22.
JUSZTIN (latin) ld.: Jusztusz ápr.14.,jún.1.,16.
JUSZTUSZ (latin) igazságos, igazságszerető júl.14.,okt.18.,nov.10.
JUTAS (török-magyar) faló, nyelő jan.8.,febr.8.
JUVENÁL (latin) Juvenalis római költő nevéből máj.3.
 
K
KABOS (héber-latin-magyar) a Jakab becézőjéből önállósult febr.19.
KADA (magyar) febr.4.
KADOSA (magyar) márc.11.
KAJETÁN (latin) gaetai aug.7.
KÁJUSZ (latin) febr.5.,ápr.22.
KÁL (török-magyar) ld.: Kálmán nov.8.
KÁLDOR (magyar) kaldeus aug.27.
KÁLEB (héber) merész, bátor, indulatos
KÁLMÁN (török-magyar) maradék okt.13.
KALVIN (latin) kopasz
KAMILL (latin) nemesi születésű fiúgyermek, aki az áldozatoknál szolgált júl.18.
KAMILLÓ (latin) a Kamill olaszos megfelelője júl.18.
KÁIN (héber) szerzemény, nyereség, tulajdon, alkotó, alapító, kovács, képmás
KÁN (török-héber-magyar) méltóságnév; vagy a Káin név származéka
KANDID (latin) fehér, fénylő, ragyogó márc.10.
KANUT (skandináv) előkelő származású férfi jan.19.,júl.10.
KAPISZTRÁN (olasz-magyar) capistranoi márc.28.
KAPLONY (török-magyar) tigris jan.12.
KAPOLCS (török-magyar) márc.24.
KARÁCSON (magyar) Karácsonykor született dec.25.
KARA (török-magyar) nov.8.
KARÁD (török-magyar) nov.8.
KARDOS (magyar) kardos jan.3.
KARION (görög) kariai jan.12.
KARL (germán) ember, férfi
KÁRMÁN (német-magyar) derék ember
KÁROLY (germán-latin-magyar) karvaly, turul; ld. még: Karl jan.28.,márc.2.,szept.27.,nov.4.
KARSA (török-magyar) ölyv, sólyom, kánya, vércse júl.8.
KARTAL (török-magyar) kánya, sas márc.23.
KÁSZON (magyar) ápr.24.
KASSZIÁN (latin) a Cassius nemzetséghez tartozó aug.13.
KASZTOR (görög) önmagát kitüntető júl.7.,nov.8.
KATAPÁN (görög-magyar) feljebbvaló, kapitány márc.28.
KAZIMÍR (lengyel) békealapító; békebontó márc.4.
KÁZMÉR (lengyel-magyar) a Kazimír magyarosabb alakja márc.4.
KELED (magyar) márc.15.
KELEMEN (latin) jámbor, szelíd márc.15.,ápr.22.,nov.23.
KELEN (latin) ld.: Kelemen ápr.22.
KEMENES (magyar) kemencés aug.21.
KENDE (kazár-magyar) méltóságnév szept.25.,okt.21.
KENESE (szláv-magyar) a király, vagy a herceg birtoka júl.10.
KENÉZ (gót-szláv-magyar) herceg; király jan.19.
KERECSEN (magyar) kerecsencsólyom dec.20.
KERÉNY (latin) lándzsás ápr.4.,jún.4.
KERESZTÉLY (latin-magyar) Krisztushoz tartozó, keresztény ápr.3.,júl.27.,nov.12.,dec.20.
KESZŐ (török-magyar) vágó; rész, darab, töredék jan.12.
KEVE (magyar) kövecske jún.29.
KEVIN (kelta) kedves, szíves, nemes, szelíd, finom jún.3.
KILÉNY (kelta-magyar) a Kilián régi magyar változata nov.13.
KILIÁN (kelta) szerzetes júl.8.,nov.13.
KILIT (görög) a kiválasztott
KIM (angol) bátor, nagyszerű, herceg
KIRILL (latin-görög) a Cirill görögös változata febr.9.,márc.18.
KLEOFÁS (görög) az apa dicsősége, hírneve szept.25.
KLEON (görög) dicsőség szept.25.
KLÉTUS (görög-latin) jó segítő ápr.26.
KOCSÁRD (német) ld.: Gothárd ápr.19.,máj.4.,5.,jún.7.
KOLBERT (óangol) kiváló tengerész
KOLOS (latin-magyar) nemzetségnév, az iskolához tartozó, tanító, tanuló febr.5.,15.,márc.10.,jún.6.,okt.30.,nov.8.
KOLEN (kelta) erős, izmos, fiatal, férfias
KOLUMBÁN (latin) galamb nov.21.,23.
KOLUMBUSZ (latin) hímgalamb jún.9.
KONRÁD (német) merész + tanács febr.14.,18.,19.,ápr.20.,21.,jún.1.,nov.26.,dec.14.
KONSTANTIN (latin) Constantius családjához tartozó; szilárd, állhatatos, következetes márc.11.,ápr.12.,máj.21.,júl.27.
KONT (magyar) júl.16.
KOPPÁNY (török-magyar) méltóságnév jún.20.,okt.8.
KORIDON (latin) Vergilius alkotta irodalmi név máj.10.
KORIOLÁN (latin) corioli márc.6.
KORNÉL (latin) somfa; szarv márc.3.,jún.2.júl.3.,szept.16.
KORVIN (latin) holló febr.6.
KÓSA (magyar) kos szept.27.
KOZMA (görög-latin) dísz, ékesség, dicséret szept.27.
KÖTÖNY (török-kun) élőlény hátsó része aug.7.
KRISTÓF (görög) Krisztust hordozó márc.15.,25.,máj.9.,júl.25.,okt.31.
KRISZTIÁN (latin) Krisztushoz tartozó, keresztény
KRIZOSZTOM (görög-latin) aranyszájú jan.27.
KUND (magyar) méltóságnév máj.29.
KUNÓ (német) ld.: Konrád febr.19.,máj.29.,jún.1.
KURT (német)
KURSZÁN (török) keselyű nov.24.
KÜRT (török-magyar) vihar febr.19.


Bővebben:
http://andre.hupont.hu/47/magyar-fiu-utonevek-ae , http://andre.hupont.hu/49/magyar-fiu-utonevek-fk
 
Oldalmenü
Naptár
Szavazás
Elfogadod a lelkitársadat?
Igen, ha megtalálom.
Igen, mert megvárom
Nem hiszek benne.
Nem érdekel
Diavetítő