Köszöntelek a Családi Archívumban!

 

"Mindenkinek van 2 szülője, 4 nagyszülője, 8 dédszülője, 16 ükszülője, stb... 2 hatványai. Nos az emberiség csak szaporodott. Következésképp lehet, hogy a 16 ükszülőnk közül valaki közös. De a 2 a 10-en ősök között már nagyobb az esély, hogy van közös ősünk. Mit szólsz?"

(Kozma György)

 

 
 
 
Engem Lágler Andrásnak hívnak 1977. április 22-e óta, s én közvetlenül a következő családoktól eredeztetem magamat, amiről fogalmam van. : Antal, Bollán, Bujtor, Gát, Koller, Kovács, Kozma, Lágler, Magyarósi, Matyi, Németh, Porkoláb, Salamon, Simon, Szeles, Tamás, Tüske. Vegyük sorra mit tudunk róluk.
Az Antal családnév a latin herceg, elöljáró, fejedelem jelentésű keresztnévből eredeztethető.
A Bollán családnév már a rómaiak idejében is használatos arisztokrata megkülönböztető név volt.
A Bujtor családnév régi gazdag magyar név lehet.
A Gát szintén magyar családnév lehet.
A Koller családnév német hivatalnoki Köller családnév latinosított egyik verziója. A Koller családnév másik verziója szerint dühroham, bőrzeke jelentéssel bír, és igazából Bajorország és Svájc környékén eléggé elterjedt.
A Kovács családnév magyar származású iparos nemzetséget jelöl.
A Kozma családnév dísz, ékességet jelöl, és feltehetőleg macedónok lehettek viselői. Az eredete, pár sorban. Damjan és Koszmasz ikertestvérek voltak az ókori Perzsiában, ami akkor a Római Birodalom része volt. Orvosok voltak, akik ingyen gyógyították a szegényeket, ami a rómaik szerint büntetendő volt, így máglyán égették el őket. Későbbiekben a pápa szentekké avatta őket, azóta az orvosok és gyógyítók szentjei ők, Szent Kozma és Szent Damján. A középkorban emiatt a Kozma népszerű névvé vált, és papi illetve világi főméltóságok vették fel e nevet Európa-szerte.
A Lágler családnév egy heidelbergi oklevél szerint, idézem magyarul ?Dijonból jöttünk, 1260 Dijonba mentünk!?, mely a család középnemesi vagy főnemesi voltára is utal. A W levéltár és irattár szerint a név viselői megtalálhatóak Vancouvertől Sydney-ig, Tokyo-tól Patagóniáig, egyik jelentése rejtőzve lopakodva.
A Magyarósi család magyar származású nemzetséget jelöl.
A Matyi családnév szintén a magyarsági voltra utal.
A Németh családnév a német megnevezés szlávosított megfelelője.
A Porkoláb nemzetség avar gyökerei mélyen a honfoglalás előtti időkre utalhat. Másik feltevés szerint a szó maga német gyökerű és egy katonai titulus volt a jelentése. E névből nem lehet az eredeti származásra utalni, de nagy valószínűséggel magyarok lehettek, mert a XIII. században ilyen beosztás és rang, mint a Várúr katonai helyettese, a várjobbágyok parancsnoka.
A Salamon családnév a héber békés, szelíd szavakból eredeztethető.
A Simon családnév a héber meghallgatás rövidüléséből alkotott név.
A Szeles családnév a magyarsági főnemesi családra utalhat.
A Tüske családnév a legelső feltételezések szerint ugor eredetű, jelentése hegyes, büküs. Van egy másik feltételezés amit én szerintem nem valós, mely a török task szó átalakult formájából alakult ki.

 

 

 
 
 
 
A módszerem: Elsőként ajánlom nézd meg a régi fényképeket, hátha találsz valami hasonlót, amit a családi ágod jellegzetességének is feltudhatsz! Másodikként kérdezd meg szüleidet és tudott ismerőseidet, ki közölük az idősebb generáció tagja, menj el hozzá és nagy valószínűséggel segít, ha tud. Harmadikként keresd meg a település anyakönyvi kivonatait, általában a levéltárakban mikrofilmen megtalálható a születési és halálozási anyakönyvek a levéltári szabályzat szerint. Negyedrészt nézd meg, nem-e írta meg valaki az ő ágát, és nem-e tudod beilleszteni a te ágadba. Ötödrészt vigyáznod kell a felvett nevekkel, ilyen például, hogy ha az illető Kis Kozma Sándor, lehethogy a halálozási jegyzőkönyvben már csak Kozma Sándorként fog szerepelni, erre is érdemes odafigyelni. Hatodrészt vannak a levéltárban úgynevezett Névátírató jegyzékek, ezeket is érdemes áttanulmányozni. Hetedrészt nézd meg a fellelt rokonságaid síremlékeit, hátha találsz valami közöset, és a temetőben kutatva írd fel a hasonlókat, ez is segíthet.
 
Š Andre Lowoa 1999-2011 Lágler András Š

A hivatkozott oldalakat aktualizálni kellene, de mivel édesapám 2011. január 22-én elköltözött a másvilágra, nem tartottam fontosnak folytatni, akinek segítségére lehetek azok keressenek a marokbeszélős elérhetőségeimen...  Vannak összefüggések, amit érdemes lenne kidomborítani, de lényegében erre felesleges időm nincsen.

 

 
http://kepkezelo.com/images/ni06gd0juvk7ut1iiux7.jpg
1916-1988.09.18.
1920.04.05.-1984.08.30.
1922.10.02.-1996.10.02.
1926.12.19.-1993.02.10.
http://kepkezelo.com/images/yz23ti7esaegymw79ttp.jpg
1947-1999.01.
1948.12.09-
2011.01.22.

1952.12.05-2013.11.18..


 

Oldalmenü
Naptár
Szavazás
Elfogadod a lelkitársadat?
Igen, ha megtalálom.
Igen, mert megvárom
Nem hiszek benne.
Nem érdekel
Diavetítő